Ms. Yiyi Xiong
Conference Coordinator 
Nanjing University Ecological Research Institute of Changshu
Tel: 86-15050312003
Fax: 86-512-52847590
mail: xiongyiyieco@163.com
 
Ms. Siyuan Song
Conference Coordinator 
Nanjing University Ecological Research Institute of Changshu
Ecological Research Institute of Changshu 
Tel: 86-15751865830
mail: xiaoyuanlisa@163.com

Ms. Nasreen Jeelani
Conference Coordinator
Nanjing University Ecological Research Institute of Changshu
Ecological Research Institute of Changshu 
Tel: 86-15895863417
Mail: nasreenjeelani1@gmail.com

Ms. Jinghan Zhang
Assistant Director
Nanjing University Ecological Research Institute of Changsh
Tel: 0512-52969602&8010
Fax: 0512-52969602&8010
mail:zhangjinghaneco@163.com

Dr. Shuqing An
Professor of Ecology, Nanjing University
Nanjing University Ecological Research Institute of Changsh
Nanjing University
mail: anshq@nju.edu.cn